Betalingsvilkår

a) Faktura
Betaling sker efter at varen er modtaget. Faktureringsafgift på 19,- tilkommer. Kreditvurdering foretages. Betaling skal være hos Fyrklövern senest på fakturaens forfaldsdato. Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt fuldt ud senest rettidige indbetalingsdag, se videre under punktet ”Ikke overholdt betaling – opsigelse”.

b) Konto
Fyrklövernkontoen gælder for varekøb hos Fyrklövern. Købesummen debiteres din konto og betaling sker til Fyrklöverns bankgiro ifølge såkaldt annuitet, hvilket indebærer at du betaler samme summe hver måned. Det beløb du skal betale fremgår af din månedsadvisering. Månedlig adm.afgift tilkommer med 25,- per advisering. Månedsadviseringen viser også forrige måneds gæld, aktuel indbetaling samt månedsrente. Laveste månedsindbetaling er p.t. 50,-. Fra indkomne likvider afregnes i første hånd renter og afgifter. Du har ret at færdigbetale eller afbetale hurtigere hvis du ønsker det, uden ekstra omkostninger. Hver måned påføres saldorente på 1,58% per måned regnet på kapitalgælden og limitrente om 0,4% per måned på din kredit. Din kredit bevilges til beløbet på din første ordre på kontoen (dog minimum 3.000,-), men forhøjes efterhånden som nye køb godkendes, der gør at den bevilgede kredit overstiges og råderummet skal forhøjes. Konto med saldo nul afsluttes uden ekstra omkostninger. Nominel årsrente på fuldt udnyttet kredit op til 23,76%. Eksempel: Effektiv rente (ÅOP) beregnet p 10.000,- iflg. 12 måneder op til 33,04%. Månedsbeløbet ved 1 års løbetid bliver 987,-. Totalt beløb at betale bliver 11.837,-. Oplysning om den effektive rente forudsætter, at den variable rente er uændret i afdragsperioden. Andre måder at udnytte kreditten på kan føre til både højere og lavere effektive renter. Rentefradrag iflg. gældende regler. Fyrklövern har ret til at ændre renter og afgifter p.g.a. kreditpolitiske beslutninger, ændrede oplåningsomkostninger, ændrede kreditbehandlingsomkostninger eller andre omkostninger, afgifter og skatter, som ikke har kunnet forudses når kontoen startede. Fyrklövern skal underrette kontoindehaveren om sådan forandring i god tid. Se videre i punkterne nedenfor.

c) Abonnement

Når du starter et abonnement får du én levering om måneden så længe du selv vil.

d) Afbetaling
Betalingen deles op over flere omgange jf. aftale. Administrationsafgift er op til 49 kr. per advisering. Ingen oplægningsafgift eller rente. Betaling skal være hos Fyrklövern senest på fakturaens forfaldsdato. Eksempel: Effektiv rente (ÅOP) beregnet på 10.000,- iflg. i 12 måneder til 8,12 % ved 2 måneder, 9,16 % ved 3 måneder. 9,78 % ved 4 måneder.  

Betalingsfri måned

Under forudsætning at kontoen passes ifølge gældende kontobestemmelser, kan du benytte to betalingsfrie måneder per år. Ingen af de første fire måneder efter at kontoen er startet kan være betalingsfri, og du skal gøre indbetalinger mindst fire måneder i træk før en ny betalingsfri måned kan benyttes. Renter og evt. afgifter for den betalingsfrie måned lægges oveni gælden, og benyttelsen af betalingsfri måned forlænger din tilbagebetalingstid.


Godkendelse af konto

Kontoen er personlig og betalingsansvaret ligger på den der har oprettet kontoen hos Fyrklövern. Betingelserne godkendes ved at varen/varerne modtages. For oprettelse af konto og for hver ny ordre foretages en kreditvurdering, hvor kreditoplysninger indhentes. Vi forbeholder os ret til at godkende kontoen og ny ordre på kontoen. Vi forbeholder os også ret til løbende kreditvurdering, og at nedsætte tidligere godkendt kredit. Kan ny ordre ikke godkendes nedsættes din kredit til aktuel saldo på kontoen.

Ikke overholdt betaling – opsigelse

Betaling skal være Fyrklövern i hånde senest på forfaldsdagen hver måned. Hvis betalingen ikke overholdes fra kunde, der ikke har en konto, overføres restgælden til en 12 måneders Fyrklövernskonto i overensstemmelse med ved hver tid gældende betingelser for Fyrklövernskonto. Hvis betaling ikke overholdes debiteres et lovmæssigt rykkergebyr. Opsigelse af kontoen kan gøres med gensidig opsigelsestid på 30 dage. Hvis kunde i mere end 60 dage er forsinket med sin betaling, der overstiger 10% af kreditbeløbet eller to betalinger der sammen overskrider 5% af kreditbeløbet eller på anden måde er i væsentlig grad forsinket med betalingen, forfalder hele kontogælden til umiddelbar betaling. Omkostninger for eventuelle inkassoforanstaltninger debiteres iflg. gældende lov og påløbne renter/afgifter kapitaliseres.

SEFI– Standardiseret Europæisk ForbrugerkreditInformation

Indenfor EU er en standardiseret blanket for forbrugerinformation udformet. Blanketten findes på www.fyrklovern.com/dk/Kundeservice/sefi-blanket. Oplysningerne gengiver korrekt det tilbud vi giver under nuværende markedsforhold.

Overdragelse

Fyrklövern har ret til at overdrage og/eller pantsætte lånekravet og sine rettigheder til anden kreditgiver.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores tjenester, beder vi dig om at kontakte os for at rette eventuelle misforståelser. Vil du fremstille klage skriftligt skal dette gøres til Klageansvarlig, Postboks 1610, 0900 København C. Vejledning kan også fås via http://taenk.dk/

Force majeure

Fyrklövern er ikke ansvarlig for skader, der skyldes dansk eller udenlandsk lovgivning, dansk eller udenlandsk myndigheds tiltag, krig, strejker, blokade, boykot, lockout eller andre lignende omstændigheder, selvom Fyrklövern er formål for, eller foretager konfliktforanstaltninger. Skade der opstår i andre tilfælde skal ikke erstattes af Fyrklövern , hvis firmaet har været normalt forsigtig. Fyrklövern er ikke ansvarlig i noget tilfælde for indirekte skade.

Priser

Priserne for denne hjemmeside er i danske kroner (DKK) og gælder for Danmark.