MatsJonasson.jpg

Glas är ett material, ett hantverk och en konstform. Det är ur samspelet dem emellan som de verkliga mästerverken föds.

Mats Jonasson

  • Mats Jonasson är detaljernas mästare och har i mer än 30 år satt sin unika prägel på glasbruket i Målerås, som också bär hans namn. På glasbruket ges nydanande skaparkraft stort utrymme, men samtidigt förvaltar man svenskt glashantverk och svenska konstnärstraditioner. Innovativa formgivare i samspel med skickliga glasmästare, glasmålare och gravörer förnyar glasets formspråk bortom det möjligas gränser.

    Glas är ett material, ett hantverk och en konstform. Det är ur samspelet dem emellan som de verkliga mästerverken föds.