Norma - funktionell och sofistikerad, enkel men originell.