• Hjem
  • Persondatapolitik

Persondatapolitik

Personoplysninger

Som kunde skal du give dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Fyrklövern AB, virksomhedsnummer 556187-0626, Ångbåtsbron 1 (fysisk adresse), 201 80 Malmö, er persondataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du videregiver til os. Vi behandler personoplysningerne for at kunne administrere kunderelationen og give dig fordelagtige tilbud om produkter og tjenester skriftligt, telefonisk, via e-mail/SMS og andre digitale kanaler fra os og vores samarbejdspartnere samt for at opfylde vores garanti og andre forpligtelser over for dig som kunde. Vores partnere findes inden for følgende brancher: magasiner, bøger, film, spil, mode, skønhed, håndarbejde, sikkerhed, sport, fritid, boligindretning, sundhed, velgørenhed, mad og drikke, dyr, natur og samlerobjekter. Du kan til enhver tid få adgang til dine personoplysninger og vores behandling af disse ved at kontakte os. Du kan også anmode om en kopi af dine personoplysninger og enten vælge at få korrigeret eller slettet disse oplysninger. Enhver ændring i dit navn eller din adresse skal straks meddeles Fyrklövern på telefon 35 26 84 00 eller via e-mail: kundesupport@fyrklovern.dk.

Vi fører et register over de kunder, der har handlet hos os. Dette register indeholder personoplysninger såsom navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, købshistorik, leverings- og betalingsoplysninger og i visse tilfælde CPR-nummer samt oplysninger baseret på brugen af digitale tjenester.

Vi anvender oplysningerne til fakturering, information og levering af produkter samt markedsføring og som grundlag for statistik, produktudvikling og eventuelt bevilling af kredit. Oplysningerne kan danne grundlag for, at vi, og i givet fald vores partnere, kan tilpasse indhold, annoncer og tilbud. Oplysningerne analyseres og grupperes med henblik på udvælgelse, prioritering og planlægning af vores kundekontakt. Personoplysninger kan suppleres og samkøres med andre private og offentlige registre, såsom SPAR eller kreditoplysningsregistre, eksempelvis i forbindelse med afgørelser om kreditbevilling eller opdatering af adresseoplysninger. Personoplysninger kan videregives til andre virksomheder eller partnere, der er godkendt af Fyrklövern til nødvendig behandling på vegne af Fyrklövern, f.eks. i forbindelse med trykning og distribution eller til markedsføringsformål. Personoplysninger udleveres kun til myndigheder, når det er påkrævet ved lov eller efter beslutning fra myndighederne. Dine personoplysninger gemmes, og dit samtykke til vores behandling af disse er gyldigt, indtil du som kunde annullerer det. Det er således ikke afhængigt af yderligere køb af produkter.

Hvordan beskyttes mine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelsesforordningen GDPR har du visse rettigheder, som kan påvirke, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Læs mere nedenfor.

Hvor længe lagrer I mine personoplysninger?

Hvis du har godkendt at blive registreret som kunde/medlem hos Fyrklövern, gemmes dine personoplysninger, indtil du afmelder dig. Du kan til enhver tid afmelde dig som kunde. Dine personoplysninger gemmes aldrig længere, end hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning.  

Hvordan kan jeg påvirke jeres databehandling af mine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelsesforordningen GDPR har du visse rettigheder, som kan påvirke, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Læs mere nedenfor.

Ret til at trække dit samtykke tilbage og gøre indsigelse mod databehandlingen

Du har ret til at trække hele eller dele af det samtykke, du har givet til behandling af dine personoplysninger, tilbage. Tilbagekaldelsen af dit samtykke træder i kraft, efter at tilbagekaldelsen har fundet sted.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsformål og profilering, såsom nyhedsbreve og tilpasset markedsføring.

Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen af dine personoplysninger baseret på en interesseafvejning. Nedenfor kan du læse mere om, hvad en interesseafvejning indebærer. I visse tilfælde har du dog ikke ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen baseret på en interesseafvejning (det gælder eksempelvis, hvis vi er nødt til at gemme dine personoplysninger). Dette er tilfældet, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis det sker med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende.

Ret til indsigt

Du har ret til at få bekræftet, hvilke personoplysninger vi har lagret (for dit vedkommende), ligesom du har ret til at få oplyst, hvilken type databehandling vi udfører. Dette omfatter formålet med behandlingen og varigheden af lagringen af oplysningerne. Du kan også få en kopi af de personoplysninger, vi har lagret om din person.

Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse af eventuelle fejlagtige personoplysninger, ligesom du kan bede os om at supplere ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (retten til at blive glemt) og begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Sådanne betingelser foreligger, hvis personoplysningerne f.eks. ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, eller hvis du trækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.

Du har også ret til at anmode om, at vi begrænser vores databehandling af dine personoplysninger. Sådanne betingelser foreligger, hvis du f.eks. bestrider oplysningernes nøjagtighed, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om en begrænsning af deres anvendelse.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har altid ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed.

En sådan klage skal indgives til myndigheden i den EU/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvor du arbejder, eller hvor en overtrædelse af gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser påstås at have fundet sted. Den behørige tilsynsmyndighed i Danmark er Datatilsynet. Denne ret berører ikke nogen anden administrativ klageprocedure eller retsmiddel.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at bede os om at overføre visse af de personoplysninger, vi har lagret om dig, til en anden virksomhed (såkaldt dataportabilitet). Retten gælder for de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen sker automatisk. Du har ret til at få dine personoplysninger overført direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Om cookies

Fyrklövern gør brug af cookies. Du kan finde mere information i vores cookiepolitik. Se den fulde cookiepolitik her.

© 2024 Fyrklövern AB

Følg os på
Fyrklövern Pay
Mastercard
Visa