Köpvillkor

Information och kontaktuppgifter
Fyrklövern AB 
Postadress: Box 826, 201 80 Malmö
Besöksadress: Ångbåtsbron 1, Malmö
Telefon nr: 040 665 45 50
E-post: kundsupport@fyrklovern.se
Orgnr: 556187-0626
Momsreg.nr: SE556187062601

Leverans
Vi levererar alla beställningar i den ordning de kommer in och förbehåller oss rätten att godkänna beställningen. Vår normala leveranstid på weborder och erbjudandepaket är cirka 1 vecka och på övriga order cirka 1-2 veckor. Skulle en vara inte finnas i lager så levererar vi den så fort den finns åter i lager. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Vi meddelar eventuella leveransförseningar. Du hämtar ditt paket på postkontor eller annat utlämningsställe. Vid hemleverans direkt till din dörr tillkommer en avgift på 149 kr. Villkoren godkännes genom att avtal ingås genom SMS, e-post eller tryckt avtal, eller genom att varan/varorna löses ut. Önskas ej varorna ska de ej lösas ut och vi står då för returkostnaden.

Frakt
Fraktkostnaden är normalt 49 kr. Om du önskar hemleverans av ditt paket är kostnaden 149 kr. Vid hemleverans blir du kontaktad via SMS eller e-post av Postnord, där du kan välja det alternativ av leveransdag/tid som passar dig bäst. Vi står för eventuella skador som kan uppstå vid transport till dig. Anmälan om skadat eller saknat gods ska göras till distributören. Behöver du hjälp, ring vår kundtjänst på telefon nr 040 - 665 45 50.

Ångerrätt och öppet köp
Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan särskild anledning inom 14 dagar från det att varorna mottagits. Vi ber dig maila oss på kundsupport@fyrklovern.se. Du har då rätt till återbetalning. Vi genomför återbetalningen efter hanteringstiden och när din retur är registrerad och godkänd av vår lagerpersonal. Hos oss har du dessutom full bytes- och returrätt på varorna upp till 30 dagar. Observera att varorna måste returneras i ursprungligt skick samt i originalemballage. Om originalemballaget saknas eller är skadat, v.v. kontakta kundservice. Returadress: Fyrklövern AB, Varulagret, Maskingatan 6, 274 06 Skurup

När vi mottagit din retur, kommer vi justera din faktura eller Fyrklövern-konto. Om du har betalat med kort/Swish på vår hemsida, kommer vi återbetala dig motsvarande belopp till samma kort/nummer.

Om du önskar kan du fylla i Konsumentverkets standardblankett för ångerrätt och bifoga den när du kontaktar kundtjänst. Du kan ladda ner den från Konsumentverkets hemsida här. Du finner den även på vår sida här

Bytes- och returrätt
Vi tillämpar 30 dagars bytes- och returrätt. Vi byter varan eller återbetalar dig det belopp du betalat för varan. Vid retur står du själv för returportot. Är en vara felaktig eller felexpedierad, ber vid dig kontakta vår kundtjänst så att vi kan rätta till felet. En ny vara skickas då kostnadsfritt till dig och vi står då självklart för fraktkostnaden.

Reklamationer
Vi tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt vilket innebär att du har tre års reklamationsrätt efter det att du har mottagit varan. Detta förutsätter att alla skötselråd följs och att normal aktsamhet iakttagits. Vid ett reklamationsärende rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst för snabbare hantering som sedan vidare hjälper dig med förfarandet. Se kontaktuppgifter här: www.fyrklovern.com/se/kundtjanst/kontakta-oss

Vid en reklamation så ska felet anmälas snarast eller så snart felet har upptäckts. Anmälan om fel i varan inom två (2) månader från att du upptäcker felet eller borde ha upptäckt felet anses alltid inom skälig tid. Därför rekommenderar vi starkt att du inspekterar produkten så snart som möjligt efter att ha mottagit den, så att eventuella fel kan upptäckas omedelbart och att det inte kan vara något tvivel om att skadan inte orsakades efter att du fick den. Vid en godkänd reklamation står vi som handlare för alla kostnader som kan kopplas till returen. En ny vara skickas då kostnadsfritt till dig och vi står då självklart för fraktkostnaden.

Betalningsvillkor

a) Faktura
Betalning sker efter att varan mottagits. Kreditprövning sker. Betalning ska vara Fyrklövern tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Vid utebliven betalning, se vidare under punkten ”Utebliven betalning – Uppsägning”. Faktureringsavgift på 19 kr tillkommer (gäller ej beställningar via hemsidan). För att kunna göra köp krävs att du fyllt 18 år.

b) Konto
Fyrklövernkontot gäller för varuinköp hos Fyrklövern. Köpesumman debiteras ditt konto och betalning sker till Fyrklöverns bankgiro enligt så kallad annuitet, vilket innebär att du betalar samma belopp varje månad. Det belopp du ska betala framgår av din månadsavisering. Månatlig administrationsavgift tillkommer med 25 kr per avisering. Månadsaviseringen visar också föregående månads skuld, aktuell inbetalning samt månadsränta. Lägsta månadsbetalning är för närvarande 50 kr. Från inkomna likvider räknas i första hand ränta och avgifter. Du har rätt att slutbetala eller betala av i snabbare takt om du så önskar, utan extra kostnader. Varje månad påförs saldoränta om 1,58 % per mån. räknat på kapitalskulden och limitränta om 0,4 % per månad på din kredit. Din kredit beviljas till beloppet på din första order på kontot (dock lägst 3 000 kr), men utökas efterhand om nya köp godkänns som gör att din beviljade kredit överstigs och utrymmet behöver ökas. Konto med saldo noll avslutas utan vidare kostnader. Nominell årsränta på fullt utnyttjad kredit uppgår till 23,76 %. Exempel: Effektiv ränta beräknad på 10 000 kr enligt KOVs anvisningar uppgår till 33,04 %. Månadsbeloppet vid 1 års löptid blir 987 kr. Totalt belopp att betala blir 11 837 kr. Uppgift om effektiv ränta förutsätter att rörlig ränta är oförändrad under delbetalningsperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl högre som lägre effektiv ränta. Räntan är avdragsgill i din deklaration. Fyrklövern äger rätt att ändra ränta och avgifter pga kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader, ändrade kreditbehandlingskostnader eller andra kostnader, avgifter och skatter som inte kunnat förutses när kontot öppnades. Fyrklövern ska underrätta kontoinnehavaren om sådan ändring i skälig tid. Se vidare i punkterna nedan. För att kunna göra köp krävs att du fyllt 18 år.

c) Delbetalning 
Betalning delas upp i överenskommet antal delar. Administrationsavgift uppgår till 49 kr per avisering. Ingen uppläggningsavgift eller ränta. Betalning skall vara Fyrklövern tillhanda senast på aviseringens angivna förfallodag. Exempel på effektiv ränta beräknad på 10 000 kr enligt KOVs anvisningar uppgår till 8,12 % vid 2 månader, 9,16 % vid 3 månader, 9,78 % vid 4 månader.

SEKKI- Förhandsinformation om konsumentkrediter
Förhandsinformation om konsumentkrediter inom EU ges enligt en standardiserad blankett för konsumentinformation. Blanketten finns tillgänglig på https://www.fyrklovern.com/se/kundtjanst/SEKKI-blankett. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande marknadsförhållanden.

d) Kortbetalning
Betalning accepteras med VISA och MasterCard. Välj Betal-/Kreditkort i kassan och fyll i kortägarens namn, kortnummer, kortets utgångsmånad och kortets CVC-kod. CVC-kod är de tre/fyra sista siffrorna i signaturfältet på baksidan av kortet. Kortuppgifter hanteras av Adyen betalväxel, vilken är certifierad enligt PCI DSS. Vi använder oss av en s.k. 3D Securelösning när du betalar med kort. Du använder då en personlig PIN kod i ett extra steg innan betalningen slutförs. Reservation av beloppet sker när betalningen slutförs, debiteringen sker när leveransen skickas från vårt lager.

e) Swish
Du som ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. Vid eventuell retur återbetalas pengarna via Swish.

Betalningsfri månad
Under förutsättning att kontot sköts enligt gällande kontobestämmelser, kan du utnyttja två betalningsfria månader per år. Ingen av de fyra första månaderna efter kontots öppnande eller efter lånets utbetalning kan vara betalningsfri och du måste göra inbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan och eventuella avgifter för den betalningsfria månaden läggs till skulden och utnyttjande av betalningsfri månad förlänger din återbetalningstid.

Godkännande av konto
Kontot är personligt och betalningsansvaret åvilar den som ansökt och beviljats konto hos Fyrklövern. Villkoren godkännes genom att varan/varorna löses ut. Ansökan om konto och varje ny order föregås av sedvanlig kreditprövning där kreditupplysning inhämtas. Vi förbehåller oss rätten att avslå kontoansökan och ny order på kontot. Vi förbehåller oss även rätten till löpande kreditprövning och att sänka en tidigare beviljad kredit. Kan inte ny order godkännas sänks din kredit till aktuellt saldo på kontot. 

Utebliven betalning och uppsägning
Betalning ska vara Fyrklövern tillhanda senast på förfallodagen varje månad. Om betalning uteblir från kund som ej innehar konto, överförs restskulden till ett 12-månaders Fyrklövern­konto i överensstämmelse med vid var tid gällande villkor för Fyrklövernkonto. Vid utebliven betalning debiteras en lagstadgad påminnelseavgift. Uppsägning av kontoavtalet kan ske med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. Om en kund, enligt 33§ i Konsument­kreditlagen, sedan mer än 60 dagar är försenad med betalning som överstiger 10 % av kreditbeloppet eller två betalningar som sammanlagt överstiger 5% av kreditbeloppet eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, förfaller hela kontoskulden till omedelbar betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

Överlåtelse
Fyrklövern äger rätt att överlåta och/eller pantsätta lånefordran gentemot kund och sina rättigheter till annan kreditgivare.

Klagomål
Om du inte är nöjd med våra tjänster ber vi dig kontakta oss för att rätta till eventuella missförstånd. Vill du framställa klagomål ska detta göras skriftligt till Fyrklövern AB, Klagomålsansvarig, Box 826, 201 80 Malmö. Vägledning kan även erhållas via Konsument­verket www.konsumentverket.se, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå https://www.konsumenternas.se/ eller från din kommunala konsumentvägledare.

Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Kontaktuppgifter: Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se

Europeiska kommissionen har också en hemsida som kommer att underlätta för konsumenter och näringsidkare att lösa tvister genom ett online system (ADR/ODR) Alternative or Online Dispute Resolution. Plattformen finns tillgänglig här.

Force majeure
Fyrklövern är inte ansvarig för skada, utebliven leverans eller försening som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utom Fyrklöverns kontroll, även om Fyrklövern själv är föremål för, eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte av Fyrklövern, om bolaget varit normalt aktsam. Fyrklövern ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Priser
Priserna i Sverige är i svenska kronor (SEK) och gäller för Sverige.

Ändringar
Fyrklövern förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala krav eller en anpassning i våra generella kundrelationer. Alla eventuella ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på www.fyrklovern.se.